9. ICSR

Bu konferanslar dizisi, hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar için kar amacı gütmeyen ve güden sektörlerdeki sosyal sorumluluk uygulamaları hakkındaki son görüşleri tartışmak için bir ağ oluşturma fırsatı yaratmayı amaçlamaktadır.

Tema: Sürdürülebilir Bir Ekonomi için Yeni Roller Yaratmak

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik fikirlerine, gündemlerine, ilkelerine, uygulamalarına ve düzenlemelerine duyarlılık, yeni roller ve girişimci yaklaşımlar yaratmayı gerektiren alanlardır.