Apimondia 2017

45th Apimondia International Apicultural Congress

45th

APIMONDIA2017
Sep 29 2017 to Oct 04 2017

early bird registration: 

Thursday, May 5, 2016 - 13:45

standart registration: 

Thursday, May 5, 2016

Late/onsite registration: 

Thursday, May 5, 2016 - 13:45

PCO: